Prof. KATO Yoshihito
TEL@052-735-5242
E-mail kato.yoshihito@ (nitech.ac.jp)


”EDUCATION
1996 Dr. of Engineering in Kyushu University
Title of Dr. Thesis : The Experimental study of Shake Mixing

1988 Course of Material Science & Engineering, Nagoya Institute of Technology, Graduate School
1986 Department of Industrial Chemistry, Nagoya Institute of Technology

”WORK EXPERIENCE
2012.4 Professor in Nagoya Institute of Technology
2001.2 Associate Professor in Nagoya Institute of Technology
1991.6 Research Associate in Nagoya Institute of Technology
1988.4-1991.6 Toray Industries, Inc. Ehime Plant